• Home
  • ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਚ ਸੋਧ :-ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਚ ਸੋਧ :-ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਓਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2018-2019 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ :-