• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਆਈ ਏ ਐਸ ‘ ਤੇ 10 ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਆਈ ਏ ਐਸ ‘ ਤੇ 10 ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 4 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 10 ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ :-

 

6