• Home
  • ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ :- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100% ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਰ- ਮੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ! ਪੜ੍ਹੋ :- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ :- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100% ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਰ- ਮੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ! ਪੜ੍ਹੋ :- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ।